English Vietnamese Português Español Français

Cục Thuế thành phố Hà Nội

» Thủ đô Hà Nội (103)
»» Các cơ quan Nhà nước (42)

Địa chỉ này của bạn?

Địa chỉ

22 Thành Công Quận Ba Đình

Cục Thuế thành phố Hà Nội là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế có chức năng tổ chức thực hiện thu thuế, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách nhà nước

Điện thoại: xem số điện thoại04.38515469

Fax: xem số Fax04.38516033

Giới thiệu

Cục Thuế thành phố Hà Nội là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế có chức năng tổ chức thực hiện thu thuế, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách nhà nước (gọi chung là thuế) trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế thành phố có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thu thuế và các khoản thu khác cho ngân sách theo quy định trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục Thuế giao.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố còn là cơ quan bảo đảm thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Địa chỉ

Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Hình ảnh giới thiệu

Cục Thuế thành phố Hà Nội

Bản đồ địa điểm

 

Phản hồi

Star OnStar OnStar OnStar OnStar On

tu van giup toi voi

bui thi thuyen từ hoa binh - 24/06/2011 09:51:35

hien toi muon co 2 phieu hoa don do vay toi mun mua o cuc thue co duoc khong?