English Vietnamese Português Español Français

Sở Y tế Hà Nội

» Thủ đô Hà Nội (103)
»» Các cơ quan Nhà nước (42)

Địa chỉ này của bạn?

Địa chỉ

4 Sơn Tây Quận Ba Đình

Sở Y tế Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Điện thoại: xem số điện thoại04.7331573

Web: http://www.soyte.hanoi.gov.vn

Email: vttyh@hn.vnn.vn

Giới thiệu

Sở Y tế Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe gồm y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế, dân số-kế hoạch hóa gia đình, bảo hiểm y tế.

Sở Y tế Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế

Địa chỉ

Số 4 phố Sơn Tây, Hà Nội và 80 Quang Trung, Hà Đông

Hình ảnh giới thiệu

Sở Y tế Hà Nội

Bản đồ địa điểm

 

Liên hệ với nơi này.
Vui lòng nhập mã số xác nhận phía dưới. Đây là điều bắt buộc.

*Mã xác nhận không hiển thị