English Vietnamese Português Español Français

Sở Công Thương thành phố Hà Nội

» Thủ đô Hà Nội (103)
»» Các cơ quan Nhà nước (42)

Địa chỉ này của bạn?

Địa chỉ

Sở Công Thương thành phố Hà Nội Số 331 Cầu Giấy Quận Cầu Giấy

Sở Công Thương thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức

Điện thoại: xem số điện thoại0422155527

Fax: xem số Fax0462691288

Web: http://www.congthuonghn.gov.vn

Email: scthn_ad@fpt.vn

Giới thiệu

Sở Công Thương thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban Nhân Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

Địa chỉ: Số 331 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 22155527

Fax: 62691288

Email: scthn_ad@fpt.vn

Website: http://congthuonghn.gov.vn

Sở Công Thương thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Công Thương trên địa bàn, bao gồm cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiêp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn thành phố; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở

Địa chỉ

Sở Công Thương thành phố Hà Nội - Số 331 Cầu Giấy

Hình ảnh giới thiệu

Sở Công Thương thành phố Hà Nội

Bản đồ địa điểm

 

Liên hệ với nơi này.
Vui lòng nhập mã số xác nhận phía dưới. Đây là điều bắt buộc.

*Mã xác nhận không hiển thị