English Vietnamese Português Español Français

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

» Thủ đô Hà Nội (103)
»» Các cơ quan Nhà nước (42)

Địa chỉ

23 Quang Trung 81 Thợ Nhuộm Quận Hoàn Kiếm

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề)

Điện thoại: xem số điện thoại04.38257260 - 39426821

Fax: xem số Fax04.39423985

Email: sgdhn@hn.vnn.vn

Giới thiệu

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề), ban gồm mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

23 Quang Trung, 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số điện thoại: (04) 38257260, (04) 39426821

Fax: (04) 39423985

Email: sgdhn@hn.vnn.vn, sogiaoduc@hanoi.edu.vn

Địa chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Hình ảnh giới thiệu

 

Bản đồ địa điểm

 

Liên hệ với nơi này.
Vui lòng nhập mã số xác nhận phía dưới. Đây là điều bắt buộc.

*Mã xác nhận không hiển thị