English Vietnamese Português Español Français

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

» Thủ đô Hà Nội (103)
»» Các cơ quan Nhà nước (42)

Địa chỉ

16 Cát Linh Quận Đống Đa

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư,

Điện thoại: xem số điện thoại04.37347509

Fax: xem số Fax04.38251733

Giới thiệu

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Sở còn tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế chính sách quản lý kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); quản lý đấu thầu; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thức hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: Số 16 Cát Linh.

Điện thoại: (04)37347509

Fax: (04) 38251733

Địa chỉ

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Hình ảnh giới thiệu

 

Bản đồ địa điểm